Godzina dla młodych głów
(04.10.2023)

W tym roku szkolnym nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „GODZINA dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji Unawezaktóry ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym. W pierwszym półroczu uczniowie i nauczyciele zapoznają się z