KURS ROL.04

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach organizuje dla dorosłych nieodpłatny kwalifikacyjny  kurs zawodowy w formie zaocznej w zakresie kwalifikacji : Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04

Osoba, która ukończy kurs, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które uprawnia do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

     Kurs trwa dwa lata. Zajęcia będą odbywać się w piątki i soboty co dwa tygodnie.

     W celu uzyskania informacji o kursie prosimy dzwonić pod numer: 87 567 90 81

 

Dyrektor
mgr Jolanta Nikścin

PLAN ZAJĘĆ - Semestr 2