Rada Rodziców przy Zespole Szkół CKR
im. W. Witosa w Suwałkach
ul. Ogrodowa 49
16-400 Suwałki
NIP: 844-18-05-984
Numer rachunku: 27 1240 5891 1111 0010 8235 3400 

Skład Rady Rodziców: