Zagraniczne praktyki zawodowe razem z programem ERASMUS+
(12.01.2022)

Nabór uczniów do udziału w projekcie „ZSCKR w Suwałkach na praktykach w krajach Unii Europejskiej” nr - 2021-1-PL01-KA122-VET-000018857 - rozpoczęty!

Projekt skierowany jest do 27 uczniów naszej szkoły z kierunku: Technik Weterynarii oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.