• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

1. Opis zawodu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. W ostatnich latach wzrasta liczba punktów gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania punktów gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne.
Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Wszystkie te miejsca, to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie będący na tym kierunku uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety,  umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

2.  Uzyskane kwalifikacje:

•    TG.07. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.
•    TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

3. Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
•    szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
    kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
    menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
•    manager zakładu gastronomicznego
    organizator imprez okolicznościowych
    mistrz sztuki kulinarnej
•    pracownik firmy cateringowej
    doradca w zakresie prawidłowego żywienia
•    organizator usług cateringowych
    pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
•    prowadzić własną działalność

4. Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w trzech pracowniach gastronomicznych, doskonale  wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych oraz w pracowni obsługi konsumenta. Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych, podczas których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie je konsumuje.

5. Nauczane przedmioty:

Zawodowe w kształceniu teoretyczne:
•    Wyposażenie techniczne w gastronomii, 
    Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii, 
•    Działalność gospodarcza w gastronomii,
    Język angielski zawodowy,
•    Technologia gastronomiczna, 
•    Zasady żywienia,
•    Usługi gastronomiczne,
•    Organizacja produkcji gastronomicznej.

Zawodowe w kształceniu praktycznym:

    pracownia gastronomiczna
    pracownia obsługi klienta
    pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Ogólnokształcące rozszerzone:
•  biologia ,
•  język angielski.

6. Dodatkowe zajęcia:

    pokazy szefów kuchni,
    konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych,
•    wyjazdy na targi branżowe,
    przygotowanie i organizacja bankietów,
•    wycieczki zawodowe do restauracji i zakładów gastronomicznych

7. Ponadprogramowe kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji:

•    kurs obsługi kelnerskiej
•    kurs barmański,
    kurs baristy,
•    kurs carvingu,

8. Staże krajowe:

Szkoła współpracuje z licznymi lokalnymi restauracjami na terenie miasta Suwałki oraz okolic. 

9. Staże zagraniczne:

W ramach programów unijnych realizowanych w naszej szkole, uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. W roku 2020 uczniowie naszej szkoły odbywali 2 tygodniowe praktyki zawodowe w Grecji w nadmorskiej miejscowości Erateini.