• 1.png
  • 1a.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Technik Rolnik

 

1. Opis zawodu:

Technik rolnik zajmuje się wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Wybierając ten zawód nauczysz się prowadzić, obsługiwać pojazdy, maszyny, urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w rolnictwie.  Uczeń poznaje i obsługuje sprzęt rolniczy, wykorzystywany w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Poznaje zasady  sprzedaży zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz płodów rolnych. Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych. Wybierając ten kierunek, możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne i masz możliwość zarządzania innymi gospodarstwami. Zdobywasz uprawnienia inseminatora lub uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi.  Ukończenie kierunku pozwala również na pracę w urzędach i instytucjach służb rolnych i doradczych ( Urzędach Gminy, Starostwie Powiatowym, Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

2. Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

•    ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej
•    ROL.10 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Nauka w zawodzie technik rolnik daje możliwości:

•    przejęcia gospodarstwa od rodziców lub krewnych i zakupu ziemi,
•    korzystania ze środków finansowych UE,
•    prowadzenia integrowanej produkcji,
•    stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
    uzyskania prawa jazdy kategorii T, 
•    samodzielnego prowadzenia i zarządzania gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
•    podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
•    podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, zootechnicznych i innych, 
•    możliwość podjęcia pracy zawodowej na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego lub jako doradca firm paszowych.
•    poszerzenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w kursach: inseminatora, operatora wózków widłowych, pił mechanicznych, sieczkarni i innych.

4. Warunki nauki - baza dydaktyczna:

Maszyny do produkcji roślinnej:  pług, brony polowe, agregat uprawowo siewny, maszyny do zbioru zielonek (kosiarka dyskowa, przetrząsacz karuzelowy, zgrabiarka karuzelowa, prasa zwijająca, kombajn do zbioru zbóż John Deere W330, ciągniki rolnicze w tym ciągmik John Deere wraz z nawigacją Star Fire 6000 z możliwością prowadzenia równoległego, ze zmienną aplikacją w połączeniu z rozsiewaczem Kverneland CL Geospread

Zestaw panelowy służy do nauki: łączenia, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów układów elektronicznych i elektrotechnicznych.

Testery do układu paliwowych: tester wtryskiwaczy CR, tester wtryskiwaczy common rail przeznaczony jest do sterowania, wtryskiwaczy pracujących w systemie zasilania paliwem silników Diesla typu common rail. Tester pomp wtryskowych silników ZS, Tester układu sterowania rotacyjnej pompy rozdzielaczowej typu VE, Tester pomp paliwa CR 

Stacja meteorologiczna – do obserwacji pogody, urządzenia do badania parametrów nasion roślin uprawnych, przyrządy do mierzenia kwasowości gleby, sprzęt do badania wartości użytkowej nasion i inne.

Model krowy, owcy, świni, kury – nauka anatomii zwierząt gospodarskich

Wyposażenie obory: poskrom weterynaryjny, przegrody stanowiskowe, maty legowiskowe,  poidła automatyczne, wyciąg hydrauliczny obornika, czochradło, jarzmo porodowe dla lochy i inne pomoce dydaktyczne.

Sprzęt do zadawania pasz: wózek paszowy, śrutownik zbożowy, waga elektroniczna, wiadra paszowe, miarki do paszy,  itp.

 Sprzęt do pielęgnacji zwierząt np.: noże do korekcji racic, noże do kopyt, wykrywacz mastitis (zdrowotności wymienia),  trokar, kleszcze nosowe dla bydła, kolczykownica, dekornizator  akumulatorowy itp.

 Sprzęt do rozrodu zwierząt -  wykrywacz do wczesnej ciąży dla krów, przyrząd porodowy – wycielacz Vink,

Sprzęt do mierzenia parametrów mikroklimatu w budynku inwentarskim  - luksomierz LUX, miernik wielofunkcyjny 4w1 (termometr, natężenie hałasu, wilgotność powietrza, luksomierz).

W trakcie nauki zapewnimy wycieczki przedmiotowe do indywidualnych gospodarstw rolnych oraz wyjazdy na targi rolnicze. Szkoła współpracuje z instytucjami obsługującymi rolnictwo (podmioty doradcze, jednostki badawcze, instytuty naukowe i uczelnie wyższe).

5. Dodatkowe zajęcia:

•    pokazy zaprojektowanych aranżacii ogrodów, 
•    dbanie o piękno terenu szkoły, 
•    wyjazdy na targi branżowe,
•    przygotowanie i organizacja imprez szkolnych poprzez przygotowywanie różnych dekoracji,
    wycieczki zawodowe do szkółek, plantacji oraz ogrodów. 

6. Nauczane przedmioty:

Zawodowe w kształceniu teoretycznym:
   Produkcja roślinna,
•   Produkcja zwierzęca,
•   Prowadzenie gospodarstwa rolnego,
•   Język obcy zawodowy,
•   Przepisy ruchu drogowego,
   Bezpieczeństwo i higiena pracy,
   Technika w rolnictwie,
•   Zbyt produktów rolniczych,
•   Ekonomika w rolnictwie,
•   Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej,
   Planowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej,
•   Stosowanie środków ochrony roślin.

Zawodowe w kształceniu praktycznym:

•   Praktyczna nauka zawodu produkcji rolniczej- pr. roślinnej,
•   Praktyczna nauka zawodu produkcji rolniczej- pr. zwierzęcej, 
•   Praktyczna nauka zawodu produkcji rolniczej- mechanizacja,
•   Pracownia organizacji produkcji rolniczej (blok pr. roślinna oraz blok pr. zwierzęca) 

8. Ponadprogramowe kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: 

•   Kurs operatora kombajny do zbioru zbóż,
•   Kurs operatora kombajnu do zbioru zbóż,
•   Kurs operatora sieczkarni,
•   Kurs inseminatora.

8. Staże zagraniczne:

W ramach programów unijnych realizowanych w naszej szkole, uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. W roku 2020 uczniowie naszej szkoły odbywali 2 tygodniowe praktyki zawodowe w Grecji w nadmorskiej miejscowości Erateini.

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki na następujących kierunkach studiów:

•   rolnictwo
•   ekonomia,
•   biotechnologia,
•   inżynieria rolnicza,
•   ochrona środowiska,
•   technika rolnicza i leśna,
•   gospodarka turystyczna,
•   zarządzanie i inżynieria produkcji,
•   inżynieria środowiska,
•   technologie ochrony środowiska i in.

PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.