• 1.png
 • 1a.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png

Stypendium z projektu ,,Szansa na starcie"
(18.02.2022)

Projekt “Szansa na starcie” oprócz pomocy udzielanej wszystkim uczniom, promuje uczniów zdolnych, osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i/lub ogólnokształcących. Każdy uczestnik projektu, który otrzymuje dobre oceny z przedmiotów zawodowych lub ogólnokształcących, może ubiegać się o stypendium, które 

"Szansa na starcie"

Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,Szanse na starcie" !!!

Uczniowie wszystkich klas Technikum  i Branżowej Szkoły I stopnia  zainteresowani udziałem w projekcie, mogą zgłaszać się do koordynatora projektu p. Marty Zaboklickiej (sala 24 lub 5 w głównym budynku szkoły).

Uczniowie mogą wziąć udział w następujących formach wsparcia i szkoleniach:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z: matematyki, chemii, języka angielskiego;
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z: matematyki, chemii, fizyki, języka angielskiego i języka niemieckiego;
 • pogotowie maturalne skierowane do uczniów/uczennic kl. IV: zajęcia z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, chemia, geografia.
 • pogotowie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów zawodowych na kwalifikacje: T.6, R.3, R.21, T.15, R.22, R.16 oraz w BS – T.6;
 • zajęcia rozwijające z przedmiotów zawodowych: Wiedza o żywności i żywieniu, Młody piekarz i cukiernik, Obsługa gościa, Gotowanie na wesoło, Kuchnia polska w nowoczesnym wydaniu, Kuchnia różnych narodów, Zoofizjoterapia zwierząt, Behawioryzm zwierząt, Pierwsza pomoc dla zwierząt, Młody mechanik, Naprawa silników spalinowych, Diagnostyka pojazdów rolniczych, Pszczelarstwo - podbieranie miodu, Rozpoznawanie typów użytkowych zwierząt gospodarskich
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • spotkania z pracodawcami
 • płatne staże zawodowe uczniów
 • indywidualne doradztwo zawodowe – dla uczniów klas IV
 • pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych
 • kursy i szkolenia:
 1. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - Profesjonalna obsługa gościa w barze i restauracji, Kelner, Barman, Carving, Szkolenie sushi, Torty Artystyczne- Styl Angielski, Tajemnice czekolady, „Warsztaty kulinarne z mistrzem”
 2. Technik Rolnik, Technik.Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Branżowa Szkoła I stopnia Mechanik Operator Maszyn i Urządzeń Rolniczych - Kurs obsługi wózka widłowego, Kurs obsługi piły spalinowej i kosy spalinowej, Kurs operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej, Kurs obsługi opryskiwacza zbożowego, Technika rolnicza i kalibracja, Jazda równoległa, Operator koparkoładowarek,
 3. Technik Architektury Krajobrazu - Kurs florystyki, Obsługa kasy fiskalnej i urządzeń biurowych, Prawo jazdy kategorii B.
 • wyjazdy edukacyjno – zawodowe
 1. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Branżowa Szkoła I stopnia Kucharz: Euro Gastro Warszawa, Gastro Sweet Warszawa,
 2. Technik Rolnik, Technik.Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Branżowa Szkoła I stopnia Mechanik Operator Maszyn i Urządzeń Rolniczych: Agro show – Bednary k. Poznania, Centralne Targi Rolnicze Warszawa;
 3. Technik Weterynarii, Technik Rolnik: Targi rolne zagroda – Ostróda, Stadnina koni – Janów Podlaski;
 4. Technik Architektury Krajobrazu, Technik Rolnik: GARDENIA – POZNAŃ, GREEN DAYS – Warszawa

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz wypełnienie dokumentów:

 • formularza rekrutacyjnego dla ucznia
 • oświadczenie RODO

Dokumenty można pobrać ze szkolnej witryny internetowej bądź odebrać od koordynatora projektu (sala nr 24 lub 5 w głównym budynku szkoły).

Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia (zajęcia) będzie prowadzona na podstawie szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie. Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość udziału w jednej lub kilku formach zajęć.

Zapraszamy do udziału w projekcie!