• 1.png
 • 1a.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png

Egzaminy Poprawkowe 2022/2023
(21.06.2022)

Uczniowie niepromowani w kwietniu i czerwcu bieżącego roku szkolnego zgłoszą się na egzaminy poprawkowe, które odbędą się w następujących terminach:

Egzamin poprawkowy dla tegorocznych maturzystów 
odbędzie się

 • 21 sierpnia 2023 r., o godz. 900 (ustny) 
 • 22 sierpnia 2023 r., o godz. 900 (pisemny) 

 

Uczniowie niepromowani w kwietniu i czerwcu bieżącego roku szkolnego zgłoszą się na egzaminy poprawkowe, które odbędą się w następujących terminach:

28.08.2023 r., godz. 800

 • Matematyka (1. grupa zdających)
 • Język polski
 • Język angielski

 29.08.2023 r., godz. 800

 • Matematyka (2. grupa zdających)
 • Historia
 • Historia i teraźniejszość
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Wychowanie fizyczne

 30.08.2023 r., godz. 800

 • Chemia

Informacje szczegółowe dotyczące terminu egzaminu z matematyki - u wychowawcy klasy.

Zapraszamy! 

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023
(21.06.2023)

W dniu 23 czerwca 2022 r. (piątek) zapraszamy wszystkich uczniów oraz ich rodziców na zakończenie roku szkolnego 2022/2023, które odbędzie się o godzinie 9:00 na placu apelowym w szkole. Prosimy, aby uczniowie stawili się na placu apelowym już o godzinie 8:30. Pamiętajcie o galowym stroju. 

Do zobaczenia! 

 

Krajowe Dni Pola- Sielinko 2023
(21.06.2023)  

W dniach 4-5 czerwca br. klasa 3 BT uczestniczyła w Dniach Młodego Rolnika. Uczniowie brali czynny udział w lekcjach pokazowych oraz warsztatach. W praktyce mogli przekonać się jak wygląda rolnictwo precyzyjne w zakresie:

- tworzenia innowacyjnego produktu metodą Design Thinking,

- rozpoznawania roślin energetycznych,

- wykorzystywania lokomobili , ciągników oraz maszyn rolniczych w nowoczesnym rolnictwie.

Ponadto przedstawiciele klasy 3 BT wzięli  udział w konferencji z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Bartosikiem.

Sylwia Ostrowska, Ewa Szulc

                  

Wycieczka II LT do Giżycka
(19.06.2023)  

W dniach 4-7 czerwca klasa II LT aktywnie spędziła czas na wycieczce do Giżycka. Oprócz plażowania i integracji, odwiedziliśmy Powiatowy Inspektorat Weterynarii i Przychodnię Weterynaryjną w Giżycku. Tam mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda dzień pracy inspektorów i lekarzy weterynarii. A że pogoda i humory dopisały, wyjazd uznajemy za bardzo udany.

Aneta Filipowicz

                  

„Niechciane gatunki inwazyjne”
(19.06.2023)  

W dniu 5 czerwca z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, uczniowie klas I i II technik architektury krajobrazu pod opieką P. Ewy Bieleckiej i P. Magdaleny Walas uczestniczyli w akcji pt. „Niechciane gatunki inwazyjne” zorganizowanej we współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym i fundacją PGE.

Były to działania związane z usuwaniem obcych gatunków roślin zagrażających naszej rodzimej florze, na które ustawodawca nakłada ramy prawne dla przeciwdziałania inwazyjnym gatunkom obcym stwarzających zagrożenie dla Unii i Polski w postaci Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718).

          Uczniowie po zapoznaniu się z teorią, przystąpili do bezpośredniego działania, wykopując karpy korzeniowe nawłoci późnej i