• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png

DORADCY ZAWODOWI 

   
     Doradca zawodowy 1: 
mgr Marta Zaboklicka  

     @: marta.zaboklicka@zs7.edu.pl 

    Sala: 5 - SPiNKA (budynek główny)

    Godziny pracy:

 • Poniedziałek:  10:25 - 11:35;
 • Wtorek: 11:35 - 12:25;
 • Środa:  -
 • Czwartek: 9:35 - 12:35;
 • Piątek: -

Po wcześniejszym umówieniu się godziny mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, rodziców, opiekunów.

 

    Doradca zawodowy 2: mgr inż. Zyta Wiszniewska  

     @: z.wiszniewska@zs7.edu.pl 

    Sala: sala przed gabinetem medycznym

    Godziny pracy:

 • Poniedziałek:  -
 • Wtorek: 8:50 - 12:10;
 • Środa:  9:40 - 13:00;
 • Czwartek: 9:40 - 13:00;
 • Piątek: -

Po wcześniejszym umówieniu się godziny mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, rodziców, opiekunów.


 Bogata oferta edukacyjna , powstawanie nowych zawodów i specjalizacji, wszechobecna kultura sukcesu oraz duża konkurencja na rynku pracy stwarzają potrzebę wspierania młodzieży w procesie podejmowania decyzji edukacyjno - zawodowych. Istotne jest aby wybory dokonywane przez dzieci i młodzież były zgodne z ich zainteresowaniami, uzdolnieniami, możliwościami i hierarchią wartości. Ważnym wydaje się być również przygotowywanie młodzieży do nowego - postmodernistycznego rynku pracy, w którym edukacja pełni rolę kluczową. Trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych pozwoli młodym ludziom na samorealizację, a wykonywany zawód będzie sprawiał satysfakcję.
I tu dochodzimy do sedna... Należy młodzieży pomóc.
Kto i jak ma to zrobić?

Kto?
- szkolny doradca zawodowy.

Jak?
- poprzez rozwój poradnictwa zawodowego w szkołach, które umożliwi młodym ludziom poznanie siebie, swoich kompetencji, umiejętności i ułatwi odnalezienie się na rynku pracy.
To właśnie w szkole jest możliwy codzienny, bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z uczniami. Nasz Zespół ma taką możliwość już od kilku lat. Obecność doradców i ich działania pomagają młodzieży, skłaniają ich do refleksji nad własną karierą edukacyjną i zawodową.

Szczególną uwagę poświęcamy na :

 • poznanie siebie i swojego temperamentu,
 • poznanie  mocnych i słabych stron charakteru,
 • przygotowanie młodzieży do podejmowania dalszych decyzji życiowych i zawodowych,
 • pomoc i wsparcie w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej, w szczególności drogi kariery edukacyjnej
 • wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy,
 • wspieranie rodziców w podejmowaniu przez nich działań doradczych na rzecz młodzieży.

Wizyta w Azylu 
(16.05.2022)

Dzień Przedsiębiorczości w tym roku szczególnie obchodziła klasa 3 technikum weterynarii, której uczniowie zaangażowali się w działalność na rzecz suwalskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Grupa uczniów, pod opieką Pani Małgorzaty Best, udała się do koTOZ-u przy ul. Minkiewicza 38, zaś pozostali - pod opieką doradcy zawodowego, pani Zyty Wiszniewskiej - wyjechali do schroniska - Azylu dla starszych psów w

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu " Moja przyszłość zawodowa" 
(29.04.2022)

Wręczono nagrody rozstrzygniętego konkursu II edycji z Doradztwa Zawodowego
 pt:" Moja przyszłość zawodowa". 

I miejsce w kategorii " Ginące zawody i rzemiosła" zajęła praca zespołowa uczniów z klasy

Spotkanie z przedstawicielem firmy ASPI 
(25.04.2022)

W ramach działań z doradztwa zawodowego w dniu 12.04.2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, firmy ASPI - producenta narzędzi dla przemysłu drzewnego i meblarskiego, z uczniami z kierunków: mechanizacyjno-agrotronicznego i rolniczego klas: