• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png

 PEDAGOG SZKOLNY

“Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność,
do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym...”

Janusz Korczak  

    Pedagog Szkolny: mgr Renata Pałejko  

     @: r.palejko@zs7.edu.pl 

    Sala: II piętro (budynek główny) 

    Godziny pracy:

 • Poniedziałek:  8:45 - 14:05;
 • Wtorek: 9:35 - 13:15;
 • Środa:  8:00 - 13:15;
 • Czwartek: 8:00 - 11:35, 13:05 - 14:05;
 • Piątek: 8:00 - 12:10.

  Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w gabinecie pedagoga w godzinach popołudniowych, po wcześniejszym ustaleniu.


 Zadania pedagoga szkolnego:

1) prowadzenie badań  i działań diagnostycznych  uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków  zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)  pomoc rodzicom  i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień  uczniów;

8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z tym zapraszam:

 • uczniów, jeżeli mają trudności, nie mogą poradzić sobie z nauką, klasą, sami ze sobą, mają kłopoty osobiste i szkolne lub chcą po prostu porozmawiać;
 • nauczycieli, jeśli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, chcą pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej i rodzinnej, przeciwdziałać patologiom szkolnym;
 • rodziców, jeśli chcą wspierać aktywnie życie i rozwój swoich dzieci w szkole, znaleźć rozwiązanie trudnych sytuacji wychowawczych.

 

Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać! Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu...
 

·    Jeśli macie problem, trudną sytuację, z którą nie możecie sobie poradzić, a z różnych powodów ciężko o tym powiedzieć komukolwiek...

·    Jeśli jest Wam źle i czujecie, że nikt Was nie rozumie..

·    Jeśli widzicie, że komuś dzieje się krzywda...

·    Jeśli chcecie tak zwyczajnie porozmawiać, pochwalić się czymś, macie ciekawy pomysł...

ZAPRASZAM SERDECZNIE!!!

Renata Pałejko

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu 
(27.05.2022)

Przyłączając się do globalnej kampanii informacyjnej Światowej Organizacji Zdrowia, przypominamy o obchodzonym 31 maja Światowym Dniu bez Tytoniu. W 2022 roku, hasło kampanii: „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska”, zwraca uwagę przede wszystkim na aspekt szkód środowiskowych, wywoływanych przez koncerny tytoniowe. Celem akcji jest podniesienie świadomości

Podsumowanie kampanii “Znamię! Znam je?” 
(26.05.2022)

Z przyjemnością informujemy, iż na ręce Pani Dyrektor wpłynęły podziękowania od Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenternologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, za współpracę przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w roku szkolnym 2021/2022.

Przypomnijmy – lekcje, dotyczące profilaktyki czerniaka odbyły się we wszystkich 25 klasach naszego Zespołu, a ich odbiorcami było

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży
(15.11.2022)

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organizacji: Women's World Summit Foundation i jest rozwijana od 11 lat. W Polsce kampanię wspiera Fundacja po DRUGIE.

Symbolem akcji jest