• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png

 PEDAGOG SZKOLNY

“Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność,
do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym...”

Janusz Korczak  

    Pedagog Szkolny: mgr Renata Pałejko  

     @: r.palejko@zs7.edu.pl 

    Sala: II piętro (budynek główny) 

    Godziny pracy:

 • Poniedziałek:  8:45 - 13:15; 14:15 - 15:15 (SP)
 • Wtorek: 9:35 - 13:15;
 • Środa:  8:00 - 14:00;
 • Czwartek: 8:00 - 11:00 (SP), 11:00 - 14:15;
 • Piątek: 8:00 - 12:25.

  Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w gabinecie pedagoga w godzinach popołudniowych, po wcześniejszym ustaleniu.


 Zadania pedagoga szkolnego:

1) prowadzenie badań  i działań diagnostycznych  uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków  zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)  pomoc rodzicom  i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień  uczniów;

8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z tym zapraszam:

 • uczniów, jeżeli mają trudności, nie mogą poradzić sobie z nauką, klasą, sami ze sobą, mają kłopoty osobiste i szkolne lub chcą po prostu porozmawiać;
 • nauczycieli, jeśli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, chcą pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej i rodzinnej, przeciwdziałać patologiom szkolnym;
 • rodziców, jeśli chcą wspierać aktywnie życie i rozwój swoich dzieci w szkole, znaleźć rozwiązanie trudnych sytuacji wychowawczych.

 

Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać! Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu...
 

·    Jeśli macie problem, trudną sytuację, z którą nie możecie sobie poradzić, a z różnych powodów ciężko o tym powiedzieć komukolwiek...

·    Jeśli jest Wam źle i czujecie, że nikt Was nie rozumie..

·    Jeśli widzicie, że komuś dzieje się krzywda...

·    Jeśli chcecie tak zwyczajnie porozmawiać, pochwalić się czymś, macie ciekawy pomysł...

ZAPRASZAM SERDECZNIE!!!

Renata Pałejko

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu 
(27.05.2022)

Przyłączając się do globalnej kampanii informacyjnej Światowej Organizacji Zdrowia, przypominamy o obchodzonym 31 maja Światowym Dniu bez Tytoniu. W 2022 roku, hasło kampanii: „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska”, zwraca uwagę przede wszystkim na aspekt szkód środowiskowych, wywoływanych przez koncerny tytoniowe. Celem akcji jest podniesienie świadomości

Podsumowanie kampanii “Znamię! Znam je?” 
(26.05.2022)

Z przyjemnością informujemy, iż na ręce Pani Dyrektor wpłynęły podziękowania od Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenternologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, za współpracę przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w roku szkolnym 2021/2022.

Przypomnijmy – lekcje, dotyczące profilaktyki czerniaka odbyły się we wszystkich 25 klasach naszego Zespołu, a ich odbiorcami było

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu
(12.05.2023)  

 „Uprawiaj żywność, nie tytoń” – pod tym hasłem Światowa Organizacja Zdrowia prowadzi kampanię informacyjną, dotyczącą negatywnego wpływu uprawy i spożycia tytoniu na funkcjonowanie naszej planety.

Czy wiesz, że…

Tytoń uprawiany jest w ponad 120 krajach świata. Na potrzeby tych plantacji każdego roku niszczonych jest ok. 3,5 miliona hektarów ziemi, które mogłyby zostać

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia
(03.04.2023)  

Jak co roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), ogłosiła hasło przewodnie Światowego Dnia Zdrowia. W 2023 r. jest nim „Zdrowie dla wszystkich”. Jednocześnie warto podkreślić, iż organizacja WHO obchodzi w tym roku swoje 75 urodziny.

W 1848 r. kraje z całego świata połączyły siły i założyły WHO, aby promować zdrowie, zapewniać światu bezpieczeństwo i służyć najsłabszym – aby każdy i wszędzie mógł osiągnąć najwyższy poziom zdrowia i dobrego samopoczucia. Rocznica 75-lecia WHO jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad.

Przez dziesięciolecia WHO zajmowała się

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży
(15.11.2022)

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organizacji: Women's World Summit Foundation i jest rozwijana od 11 lat. W Polsce kampanię wspiera Fundacja po DRUGIE.

Symbolem akcji jest

Edukacje prawne młodzieży
(15.11.2023)

Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy o świecie, ale również dbanie o prawidłowe ukształtowanie postaw i zachowań młodzieży. Realizując to zadanie korzystamy z pomocy wielu instytucji. Dzięki współpracy z Komendą Miejską Policji w Suwałkach, młodzież z wszystkich klas pierwszych naszego Zespołu, uzyskała wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. 31.10.2023 r. odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KMP w Suwałkach. Podczas spotkania P. Anna Niewiadomska uświadomiła młodzieży, jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z sieci Internet. Wyjaśniła, czym jest cyberprzemoc lub cyberbullying. Zobrazowała przykładami, czym jest i do czego może doprowadzić mowa nienawiści. Uczniowie dowiedzieli się, jakie czyny noszą znamiona demoralizacji (np. wagary lub spożywanie alkoholu), czy oraz jakie działania może podjąć sąd wobec małoletniego.

Prezentacja, uzupełniona ciekawymi przykładami posłużyła dostarczeniu młodzieży wiedzy o normach społecznych i prawnych. Aby były one respektowane, potrzebna jest jeszcze uczniom refleksja nad własną postawą i zachowaniem oraz skuteczne oddziaływania wychowawcze rodziny i szkoły. I oby te czynniki przysłużyły się młodym ludziom, w dokonywaniu właściwych wyborów.

Renata Pałejko – pedagog szkolny i specjalny