• 1.png
  • 1a.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Od 1 września 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach funkcjonuje wyłącznie dziennik elektroniczny.
Wszystkie postanowienia dotyczące dziennika określa regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego, dostępny poniżej.
Do dziennika loguje się wpisując w dowolnej przeglądarce internetowej link: 

 https://uonetplus.vulcan.net.pl/minrol/