• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Technikum 

1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy
4. Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: biologia, chemia, fizyka

 

Branżowa Szkoła I stopnia 

1. Język polski
2. Matematyka
3. Biologia
4. Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: chemia, fizyka