WINCENTY WITOS

Wincenty Witos urodził się 22 stycznia 1874 roku we wsi Wierzchosławice pow. tarnowski, w rodzinie Wojciecha i Katarzyny ze Sroków. Dzieciństwo przeżył w sposób typowy dla biedoty wiejskiej: „połykając gorzki chleb skrajnej nędzy”. Kiedy skończył 10 lat rozpoczął naukę w szkole wiejskiej (1884 – 1888). 

Uczył się doskonale, umysł miał chłonny. Sam oceniał, że pamięć ma nadzwyczajną, a inni, że wręcz fenomenalną. Kochał książki.

Po krótkim okresie nauki pracował z ojcem w lesie. Kilkanaście lat był robotnikiem, z psychiką chłopską. Dokuczała mu krzywda społeczna i pogarda, która otaczała najbiedniejszych ze wsi. Postanowił więc usilną pracą wyrwać się z tego kręgu poniżenia. Był oszczędny, unikał towarzystwa, karczmy, muzyki i zabaw. Dzieciństwo i młodość ukształtowały w nim pewne cechy fizyczne jak i psychiczne. 

Walka zawsze wymaga twardości i hartu, zaciętości, wytrwałości i  przebiegłości, odwagi i ostrożności. Te cechy pielęgnował Witos w sobie i w swoim otoczeniu. 

Witos był wójtem, założycielem kółka rolniczego, wybudował różne placówki spółdzielcze, młyn, dom ludowy, przeprowadził meliorację, zmechanizował wieś, poszerzył i ulepszył drogi, rozbudował szkołę, uczył nowoczesnego gospodarowania.

W ruchu ludowym był nowoczesnym przywódcą. Wielu działaczy chłopskich wspomina, że Witos miał dar zjednywania sobie ludzi, wpajał im wiarę w zwycięstwo i imponował energią.

Będąc premierem twierdził, że chłopi, jako najliczniejsza warstwa narodu, stanowią podstawę bytu państwa i powinni odgrywać w nim czołową rolę polityczną. 

Wincenty Witos to patriota, przywódca ruchu ludowo-narodowego.

Zofia Dębska, żona znanego przywódcy ludowego Jana Dębskiego tak scharakteryzowała Witosa: „miękki mimo pozorów twardości, wrażliwy, cenił sztukę, muzykę, ale pragnął uchodzić za człowieka mocnego, nieskorego do uniesień i rozczuleń.”

Walory osobowościowe, cechy charakteru i zasługi dla Kraju zdecydowały, że w dniu 26 sytcznia 1983 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto decyzję, iż patronem szkoły będzie Wincenty Witos. Wyboru dokonała młodzież na drodze konkursowego rozstrzygnięcia.