• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Technik Weterynarii

1. Opis zawodu:

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.
Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje  zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.

Technik weterynarii pracuje w różnych miejscach, w których występują zwierzęta – są to np. chlewy, stajnie, kurniki czy pastwiska. Asystuje weterynarzowi w gabinecie, a wtedy jego pacjentami są zazwyczaj zwierzęta domowe.

2. Uzyskane kwalifikacje:

•    ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
•    ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Technik weterynarii może pracować jako:

•   pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,
•   w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt,
   zakładach przetwórstwa spożywczego,
   w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.

Absolwent może m. in. podjąć pracę jako, specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących.

4. Warunki nauki – baza dydaktyczna:

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w naszej szkole odbywają się w dwóch pracowniach. Jedną z nich jest doskonale wyposażony gabinet weterynaryjny. Znajdziecie tam profesjonalny sprzęt służący do diagnozowania chorób zwierząt, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych, podczas których młodzież uczy się oraz poznaje zawód technika weterynarii.

5. Nauczane przedmioty:

Zawodowe w kształceniu teoretycznym: 
•   Bezpieczeństwo i higiena pracy,
•   Działalność gospodarcza,
•   Język obcy zawodowy,
•   Anatomia i fizjologia zwierząt,
•   Chów zwierząt,
•   Rozród i inseminacja zwierząt,
•   Diagnostyka weterynaryjna,
•   Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt,
•   Kontrola i nadzór weterynaryjny,
•   Przepisy ruchu drogowego kat. B.

Zawodowe w kształceniu praktycznym:
•  Anatomia i fizjologia zwierząt,
•  Chów zwierząt w praktyce,
•  Diagnostyka weterynaryjna w praktyce,
•  Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce,
•  Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce.

Ogólnokształcące rozszerzone: 
•   Język Angielski,
•   Chemia.

 

6. Staże zagraniczne:

W 2022 roku planowany jest wyjazd młodzieży do Włoch w ramach programu ERASMUS+.