• 1.png
  • 1a.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Stypendium z projektu ,,Szansa na starcie"
(18.02.2022)

Projekt “Szansa na starcie” oprócz pomocy udzielanej wszystkim uczniom, promuje uczniów zdolnych, osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i/lub ogólnokształcących. Każdy uczestnik projektu, który otrzymuje dobre oceny z przedmiotów zawodowych lub ogólnokształcących, może ubiegać się o stypendium, które 

przeznaczy na dalsze rozwijanie zainteresowań, zakup książek, pomocy naukowych, programów komputerowych czy uczestnictwo w zajęciach rozwijających.

W ramach projektu przewiduje się przyznanie stypendiów dla 30 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach. W bieżącym roku szkolnym zostanie przyznanych 15 stypendiów. Podobnie w następnym 2022/2023, również 15 stypendiów. Pomoc stypendialna zostanie przyznana na okres 10 miesięcy dla każdego z wybranych zgodnie z regulaminem przez komisję stypendialną uczniów/uczennic.

Wysokość pomocy stypendialnej będzie wynosić 200,00 zł brutto miesięcznie na jednego ucznia/uczennicę.

Stypendium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie wydrukowanego i wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej(druk do pobrania poniżej)

W przypadku finalisty/laureata konkursu/olimpiady/zawodów proszę o dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów potwierdzających.

Termin składania dokumentów: 28 luty 2022r (poniedziałek) do godziny 12:20 

Miejsce składania: biuro projektu/SPINKA lub sala 24

 

Wszystkim życzymy powodzenia 
Marta Zaboklicka 
Koordynator merytoryczny projektu  "Szansa na starcie"

Załączniki: 

1. Regulamin przyznania pomocy stypendialnej - Szansa na Starcie

2. Wniosek przyznania pomocy stypendialnej - Szansa na Starcie