• 1.png
  • 1a.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Godzina dla młodych głów
(04.10.2023)

W tym roku szkolnym nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „GODZINA dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji Unawezaktóry ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym. W pierwszym półroczu uczniowie i nauczyciele zapoznają się z

zasadami pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), w drugim półroczu skupią się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci.   

Ważnym elementem programu jest stworzenie spójnych i ujednoliconych praktyk postępowania w szkole. Tymi praktykami będzie wprowadzenie Złotego Standardu, czyli 9 narzędzi, które pomogą stworzyć w naszej szkole środowisko szczególnie uwrażliwione na zdrowie psychiczne młodych.  Nad opracowaniem materiału pracowały: Psycholog Joanna Flis, Agnieszka Tomasik, Patrycja Orłowska, Barbara Joanna Chojnacka i Edyta Sielicka.

W nadchodzącym semestrze program zbudowany został przez specjalistki: Aleksandrę Kuberską i Martę Jagodzińską — psycholożki tworzące Emocjonalia.pl, a także Weronikę Snoch i Angelikę Friedrich z Nastoletni Azyl oraz Justyna Żukowska-Gołębiewska Psycholożka — psycholożkę, reprezentantkę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów i główną koordynatorkę programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”..

 

Małgorzata Pachucka -Psycholog