• 1.png
  • 1a.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Dofinansowanie zakupu podręczników uczniom niepełnosprawnym w 2023 r.
(05.09.2023)

Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w roku szkolnym 2023/2024, mogą skorzystać z pomocy finansowej za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.  Szczegóły w dołączonym rozporządzeniu.

Miejsce składania wniosków -  gabinet pedagoga szkolnego (II piętro budynku głównego szkoły). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 13 września 2023 r.

Druk wniosku do pobrania w załączeniu lub u pedagoga szkolnego.

W załączeniu:

WNIOSEK

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025