• 1.png
  • 1a.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Stypendiu szkolne na rok 2022/23 (dla uczniów z terenu miasta Suwałki)
(06.09.2022)

Informuję, iż do 15 września 2022 r. można składać wnioski o stypendium szkolne. Wnioski przyjmuje pedagog szkolny w gabinecie na II piętrze budynku głównego szkoły.

Wysokość dochodu w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium, nie może przekraczać

600 zł netto na osobę w rodzinie oraz 776 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej. Dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 345 zł netto. O stypendium szkolne ubiegać się mogą uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Suwałk.

Zmianie ulega forma rozliczenie się ze stypendium; będzie ono realizowane w formie refundacji, czyli zwrotu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, na podstawie imiennych rachunków lub faktur.

Szczegółowa informacja na temat stypendium, wniosek, oświadczenia oraz katalog zakupów w załączeniu.

Renata Pałejko – pedagog szkolny

Wniosek o stypendium

Oświadczenie o numerz konta

Oświadczenie wnioskodawcy 

Katalog zakupów 

Stypendium szkolne