• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Spotkanie z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej
(08.04.2024)

O tym, w jaki sposób zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej dowiedzieli się podczas spotkania edukacyjnego, uczniowie klas III branżowej szkoły oraz IV i V technikum. 27.03.2024 r. w szkole gościły Panie: kpr Bożena Ostrowska i kpr Izabela Fidrych z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zapoznały młodzież z wymogami, stawianymi przed kandydatem na Terytorialsa, a mianowicie: posiadanie polskiego obywatelstwa, pełnoletność, zdrowie fizyczne i psychiczne umożliwiające pełnienie służby wojskowej, niekaralność oraz brak przynależności do innego rodzaju służby wojskowej.

Uczniowie usłyszeli, iż Brygada Obrony Terytorialnej  to jednostka, w której można

służyć Ojczyźnie nie rezygnując z dotychczasowych obowiązków. Formacja umożliwia najbardziej optymalne połączenie dotychczasowej aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową. Osoba pozostająca w zatrudnieniu i jednocześnie będąca członkiem WOT, podlega szczególnej ochronie pracowniczej.

Mamy nadzieję, iż spotkanie przyczyni się do przypomnienia wartości patriotycznych i uświadomi potrzebę bycia w gotowości do służby i obrony Ojczyzny.

Renata Pałejko – pedagog szkolny