• 1.png
  • 1a.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu 
(27.05.2022)

Przyłączając się do globalnej kampanii informacyjnej Światowej Organizacji Zdrowia, przypominamy o obchodzonym 31 maja Światowym Dniu bez Tytoniu. W 2022 roku, hasło kampanii: „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska”, zwraca uwagę przede wszystkim na aspekt szkód środowiskowych, wywoływanych przez koncerny tytoniowe. Celem akcji jest podniesienie świadomości

społecznej w zakresie wpływu na środowisko całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady.  Produkcja wyrobów tytoniowych znacznie obciąża naszą planetę (zużycie wody i energii, degradowanie lasów pod uprawy, generowanie trujących odpadów tytoniowych, emisję gazów cieplarnianych), co powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt, znacznie zaburza stabilność gospodarczą oraz bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. WHO nakłania rządy państw do wprowadzenia przepisów, na podstawie których koncerny tytoniowe poniosłyby odpowiedzialność za szkody środowiskowe.

Więcej informacji oraz materiałów graficznych dotyczących kampanii można znaleźć pod linkiem: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022

Dbajmy o własne zdrowie i naszą planetę.

 

Renata Pałejko - Pedagog Szkolny