• 1.png
  • 1a.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Edukacje prawne młodzieży
(15.11.2023)

Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy o świecie, ale również dbanie o prawidłowe ukształtowanie postaw i zachowań młodzieży. Realizując to zadanie korzystamy z pomocy wielu instytucji. Dzięki współpracy z Komendą Miejską Policji w Suwałkach, młodzież z wszystkich klas pierwszych naszego Zespołu, uzyskała wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. 31.10.2023 r. odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KMP w Suwałkach. Podczas spotkania P. Anna Niewiadomska uświadomiła młodzieży, jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z sieci Internet. Wyjaśniła, czym jest cyberprzemoc lub cyberbullying. Zobrazowała przykładami, czym jest i do czego może doprowadzić mowa nienawiści. Uczniowie dowiedzieli się, jakie czyny noszą znamiona demoralizacji (np. wagary lub spożywanie alkoholu), czy oraz jakie działania może podjąć sąd wobec małoletniego.

Prezentacja, uzupełniona ciekawymi przykładami posłużyła dostarczeniu młodzieży wiedzy o normach społecznych i prawnych. Aby były one respektowane, potrzebna jest jeszcze uczniom refleksja nad własną postawą i zachowaniem oraz skuteczne oddziaływania wychowawcze rodziny i szkoły. I oby te czynniki przysłużyły się młodym ludziom, w dokonywaniu właściwych wyborów.

Renata Pałejko – pedagog szkolny i specjalny