Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZSCKR

w Suwałkach

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SUWAŁKACH

     W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy organizujemy w naszej szkole konkurs na najlepszego sportowca, sportsmenkę szkoły. Regulamin plebiscytu uwzględnia aktywność sportową kandydata, jego osiągnięcia sportowe w szkole i poza nią oraz wyniki w nauce.

     Organizatorzy konkursu:
     Dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego,
     Celem konkursu jest:
· Wyłonienie najbardziej aktywnej sportowo osoby w szkole
· Propagowanie zdrowego stylu życia
· Angażowanie się uczniów w sportowe życie szkoły
· Stwarzanie możliwości osiągania i przeżywania sukcesów

     Zasady konkursu:
    
W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku może brać udział każdy uczeń naszej szkoły.

     Zasady punktacji:
1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za:
a) Regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.
b) Zachowanie fair–play podczas rywalizacji.
c) Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.
5. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za:
a) Odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach.
b) Prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia –pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki.
c) Używa wulgaryzmów.
6. Uczeń, którego zachowanie nie ulega zmianie (tzn. ponownie zostaje udowodnione prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia) zostaje wycofany z udziału w konkursie i traci wszystkie uzyskane punkty.
7. O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby ilość startów oraz najlepszy wynik.

     Punktację prowadzą na bieżąco nauczyciele w-f
     O ostatecznym miejscu uczniów rozstrzyga komisja składająca się z nauczycieli wychowania fizycznego i Dyrekcji szkoły.

     Nagrody:
     Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

     Postanowienia końcowe:
1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z wychowania fizycznego.
2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na gazetce sportowej.
4. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych regulaminem.

PUNKTACJA DO REGULAMINU KONKURSU NA TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU

I. Zawody szkolne:
1. Miejsce I - 10 punktów
2. Miejsce II – 5 punktów
3. Miejsce III – 3 punkty

Udział w zawodach –1punkt

II. Zawody międzyszkolne:
1. Miejsce I – 20 punktów
2. Miejsce II – 15 punktów
3. Miejsce III – 10 punktów

Udział w zawodach –5 punktów

III. Zawody powiatowe:
1. Miejsce I-20 punktów
2. Miejsce II - 18 punktów
3. Miejsce III - 16 punktów
4. Miejsce IV - 14 punktów
5. Miejsce v - 12 punktów

Udział w zawodach –10 punktów

IV. Zawody wojewódzkie:
1.Miejsce I - 40 punktów
2. Miejsce II-36 punktów
3. Miejsce III - 32 punkty
4. Miejsce IV - 28 punktów
5. Miejsce V - 24 punkty

Udział w zawodach –20 punktów

V. Inne:
1) Przygotowanie gazetki - plus 5 punktów,
2) regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych przez cały rok szkolny – plus 10 punktów,
3) ocena wzorowa z zachowania – plus 15punktów,
bardzo dobra - plus 10 punktów,
dobra - plus 5 punktów,
4) ocena celująca z wychowania fizycznego - plus 15 punktów,
bardzo dobra - plus 10 punktów,
dobra - plus 5 punktów,
5) zachowanie fair –play podczas rywalizacji sportowej –plus od 1 do 5 punktów,
6) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych –plus od 1 do 5 punktów,
7) odmowa wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach –minus 10 punktów,
8) używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych –minus od 1 do 5 punktów,
9) prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia –palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych używek –minus 10 punktów,
10) ponowne udowodnienie prowadzenia niesportowego i niehigienicznego trybu życia oraz ocena naganna lub nieodpowiednia z zachowania - wycofanie z udziału w konkursie, strata wszystkich uzyskanych dotychczasowo punktów.

Opracowanie regulaminu - mgr Joanna Łanczkowska