Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZSCKR

w Suwałkach

rok zdrowia roslin

Rośliny są podstawą życia na ziemi. To one wytwarzają tlen, którym oddychamy. Zapewniają ponad 80 procent żywności, którą spożywamy. Wykorzystujemy je do produkcji odzieży, domów, leków i wielu innych rzeczy niezbędnych nam do życia.
Dla niemal połowy mieszkańców ziemi, rośliny stanowią główne źródło dochodów. Prawie każdy kraj prowadzi obrót handlowy roślinami i produktami roślinnymi wzbogacając się i wspierając rozwój gospodarczy.
Rosnące zagrożenie zdrowia roślin, wywołane przez:

  • niszczycielski wpływ szkodników i organizmów chorobotwórczych roślin na uprawy rolne, lasy i inne zasoby naturalne, a przez to na bezpieczeństwo żywności i środowisko,
  • gwałtowny wzrost zagrożenia wprowadzenia organizmów szkodliwych na nowe terytoria, poprzez intensywny wzrost międzynarodowego obrotu towarami roślinnymi i postępujące zmiany klimatyczne,
  • przeznaczanie w poszczególnych krajach i na całym świecie niewystarczających środków na rozwiązywanie problemów zdrowia roślin

spowodowało konieczność podjęcia wielorakich działań, zmierzających do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz stymulacji rozwoju gospodarczego.
Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin to szereg wydarzeń w województwie podlaskim, wpisujących się w obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020, mających na celu podniesienie świadomości opinii publicznej, konsumentów i osób podejmujących decyzje o roli i znaczeniu zdrowia roślin. To kluczowa podlaska inicjatywa, o tak szerokim zasięgu regionalnym, która przyczyni się do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin.
Dlatego też, do organizacji i aktywnego uczestnictwa zostały zaproszone nie tylko jednostki administracji państwowej i samorządowej, jednostki podległe MRiRW, ale także jednostki naukowe, uczelnie, szkoły średnie o profilu rolniczym, szkoły podstawowe, również rolnicy, pszczelarze i firmy działające w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin.
Uczestnicy, którzy zostali zaproszeni wspólnie uzgodnili, iż będąc mieszkańcami rolniczego województwa Podlaskiego szczycącego się największą bioróżnorodnością, jako przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i ochroną zdrowia roślin, mocno zaznaczą swój udział w obchodach Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin i podejmą szeroką akcję edukacyjną i informacyjną.