• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png

Międzyszkolny konkurs leksykalno – gramatyczny z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych: „Sei der Beste in Deutsch” 
(20.04.2022)

07.04.2022 odbył się Międzyszkolny konkurs leksykalno – gramatyczny z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych: „Sei der Beste in Deutsch”.
Gościli u nas wówczas uczniowie szkół z Suwałk i okolic: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr

5 im. Wierusza Kowalskiego w Suwałkach, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Olimpijczyków Polskich oraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach.
Konkurs miał na celu motywowanie uczniów do podnoszenia umiejętności językowych, zainteresowanie ich kulturą państwa niemieckiego obszaru językowego oraz promocję naszej szkoły.
Test składał się z 50 pytań, na których wykonanie uczestnicy mieli 45 minut. Zaskakująco szybko i sprawnie uporali się z zadaniami, a nasza szkoła bardzo im się podobała.

Paulina Jurgielewicz